دوربین مدار بسته آنالوگ چیست؟

دوربین های مداربسته آنالوگ

نسل قدیم دوربین های مداربسته می باشند. این قبیل دوربینها ،انواع بسیار رایجی از دوربین های مداربسته هستند که به صورت مختصر می توان گفت یک سیستم ساده و ارزان برای کاربری های غیر حرفه ای  است. در سیستم مداربسته انالوگ، سیگنال های تصویر دوربین های مداربسته به صورت انالوگ به دستگاه های  DVRانتقال پیدا  می کنند.

رزولوشن دوربینهای آنالوگ بر اساس TVL  اندازه گیری می شوند